RUN for GIVE วิ่งเพื่อให้
3 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ลานกาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

ปิดรับสมัครแล้ว
มาร่วมวิ่งรวมหัวใจเป็นหนึ่ง !!

เพื่อช่วยสมทบทุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลเเพร่

พร้อมกับการวิ่งในบรรยากาศเมืองที่น่ารัก ผู้คนอัธยาศัยดี และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
โดยการมาร่วมวิ่งที่งานนี้ จะได้ทั้งสุขภาพดี และได้รับบุญกันถ้วนหน้า
#ความยิ่งใหญ่ของการให้คือการส่งต่อให้โดยไม่รู้จบ#

RUN for GIVE วิ่งเพื่อให้
3 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ลานกาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

ปิดรับสมัครแล้ว
มาร่วมวิ่งรวมหัวใจเป็นหนึ่ง !!

เพื่อช่วยสมทบทุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลเเพร่

พร้อมกับการวิ่งในบรรยากาศเมืองที่น่ารัก ผู้คนอัธยาศัยดี และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
โดยการมาร่วมวิ่งที่งานนี้ จะได้ทั้งสุขภาพดี และได้รับบุญกันถ้วนหน้า
#ความยิ่งใหญ่ของการให้คือการส่งต่อให้โดยไม่รู้จบ#